• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajarekisterin toteutukseen selkeyttä – tulevalta hallitukselta tarvitaan päätös

14.04.2023 - 16.15 Uutinen
Kuvituskuva
Nina Lahtisen mukaan on jo nyt vaarana, että havahdutaan liian myöhään opettajapulaan eikä vuosia jatkunutta osaamis- ja koulutustason laskua saada käännettyä nousuun.

OAJ:n ja monien tutkimuslaitosten pitkään kaipaama opettajarekisteri otti askeleen eteenpäin, kun Opetushallitus sai valmiiksi määrittelytyönsä rekisterin rakentamisen edellytyksistä ja rajauksista. OAJ:n mielestä tulevan hallituksen kannattaa pikaisesti päättää asian edistämisestä, jotta opettajapulaa voidaan ehkäistä ja tietopohjaa vahvistaa hallituskauden aikana.

Opetushallitus on saanut valmiiksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta toteutetun opettajarekisterin valmisteluun liittyvän määrittelytyön, jossa selvitettiin opettajarekisterin rakentamisen edellytyksiä ja rajauksia. Opettajarekisterin ensisijaiseksi käyttötarkoitukseksi tarkentui ennakointitietojen sekä tilastoinnin ja tutkimuksen edistäminen.

OAJ on pitkään vaikuttanut opettajarekisterin perustamisen puolesta. Nyt Suomessa ei ole valtakunnallista ajantasaista tietoa kelpoisten opettajien, rehtoreiden ja muiden alan johtajien määrästä. Opettajarekisteri ratkaisisi tämän ongelman.

– Vaikka rekisteri itsessään ei tuo yhtään uutta opettajaa, se tarvitaan ennakoimaan opettajatarvetta. Näin voidaan ehkäistä esimerkiksi eläköitymisestä aiheutuvaa opettajapulaa,  OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen sanoo.

Opettajarekisteri tarvitaan ennakoimaan opettajatarvetta. Näin voidaan ehkäistä esimerkiksi eläköitymisestä aiheutuvaa opettajapulaa.

Rekisteristä saatavalla tiedolla voidaan resursoida oikeat koulutuspaikkamäärät eri opettajien kouluttamiseen ja näin turvata opettajien riittävyys. Rekisteri mahdollistaa tiedon saannin kansallisella tasolla myös sijaistarpeesta ja alalta poissiirtymisestä.

– Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan turvata laadukas koulutus myös tulevaisuudessa. On kestämätöntä, että yhteiskunnallisesti näin merkittävältä alalta puuttuu ammattirekisteri. Opettajarekisterin toteuttaminen vaatii poliittisen päätöksen, ja sen perustaminen tulee kirjata tulevan hallituksen hallitusohjelmaan, Lahtinen toteaa.

Opettajatarpeen parempi ennakointi on välttämätöntä

Moninaiset muutokset, kuten demografia, maahanmuutto ja digitalisaatio, vaikuttavat merkittävästi ja välillä äkillisesti siihen, kuinka paljon ja millaisia opettajia tulevaisuudessa tarvitsemme. Siksi nykyistä parempi opettajatarpeen ennakointi on OAJ:n mielestä välttämätöntä.

– Laki edellyttää, että opetuksen järjestäjällä on riittävä määrä opettajia. Ennakoinnin lisäksi rekisteri tarvitaan täydennyskoulutuksen seurantaan. Opetushallituksen raportissakin tunnistettiin, että tietotarve täydennyskoulutusten osalta on muuttumassa yhä arvokkaammaksi, joten täydennyskoulutustietojen keräämiseen tulee löytää toimivat ratkaisut, Nina Lahtinen kertoo.

Opetushallituksen raportissakin tunnistettiin, että tietotarve täydennyskoulutusten osalta on muuttumassa yhä arvokkaammaksi.

Ihan yksinkertaisesta asiasta ei opettajarekisterin toteutuksessa ole kyse. Opetushallituksen toteuttamassa raportissa tiedontuottamisen todettiin olevan monimutkaista, koska tietokokonaisuus on hajautunut moniin eri rekistereihin eikä niiden välille useinkaan ole rakennettu automatisoituja tiedonsiirtoja. 

Opettajarekisteripalvelun käyttöönottoon suositeltiinkin vaiheistusta. Tiedonkeruu toteutettaisiin ensin erillisinä tiedonkeruina ja vasta myöhemmin rakennettaisiin reaaliaikaisempi tietovarantopalvelu.

Toteutus onnistuisi portaittain – ensiaskelilla on jo kiire

Raporttia tehtäessä selvitettiin myös mahdollisuus saavuttaa opettajarekisterille asetetut tavoitteet ilman erillistä opettajarekisteriä kehittämällä nykyisiä tietovarantoja, mutta tämän hajautetun mallin ei katsottu olevan toimiva ratkaisu.
 
–On selvää, että Suomeen tarvitaan opettajarekisteri. Ja on selvää, että sen toteuttaminen ei ole ilmaista ja vaati portaittain etenemistä. Nämä eivät kuitenkaan saa olla esteinä sille, että tuleva hallitus tarttuu toimeen. Jos ensiaskelia opettajarekisterin perustamiseksi ei oteta heti hallituskauden alussa, ei sitä ehditä saamaan valmiiksi hallituskauden aikana. Jo nyt on vaarana, että havahdutaan liian myöhään opettajapulaan eikä vuosia jatkunutta osaamis- ja koulutustasoa saada nousuun, Nina Lahtinen sanoo.

Jos ensiaskelia opettajarekisterin perustamiseksi ei oteta heti hallituskauden alussa, ei sitä ehditä saamaan valmiiksi hallituskauden aikana.

Pitkäjänteistä työtä opettajarekisterin eteen

  • Opettajarekisteri on OAJ:n pitkäaikainen tavoite. Tarve opettajarekisterille nousi esiin jo 2000-luvun alussa. OAJ:n lisäksi opettajarekisteriä on vaatinut moni tutkimuslaitos.
  • 5 syytä opettajarekisterin perustamiselle löytyy täältä.
  • Aiempia OAJ:n verkkosivuilla julkaistuja artikkeleita opettajarekisteristä löytyy täältä.

Teksti: Heikki Pölönen

Kuva: Leena Koskela

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset