• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Kouluja ei saa jättää yksin nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisyssä

13.12.2023 - 13.40 Uutinen
Kuvituskuva

Nuorten väkivaltarikollisuus on herättänyt kasvavaa huolta niin vanhempien kuin opettajienkin parissa. OAJ on koonnut 18 toimenpiteen paketin ratkaisuista ongelmaan. Oikeusministeriössä on käynnissä työryhmä nuoriso- ja jengirikollisuuden torjunnasta, joka saa työnsä valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Nuorten tekemät rikokset kohdistuvat yleensä toisiin nuoriin ja voivat tapahtua myös oppilaitoksessa tai koulumatkalla. 

– Koulutus on yksi parhaista keinoista ehkäistä syrjäytymistä, rikollisuutta ja muuta häiriökäyttäytymistä. Siksi koulutuksen resursseistakin on syytä pitää huolta. Jotta jokainen oppija voi saada laadukasta opetusta turvallisessa ympäristössä, ryhmäkokojen tulee olla riittävän pienet ja tukea on oltava tarjolla. Kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan myös puuttua häiriökäyttäytymiseen ennen kuin tilanne lähtee käsistä, mutta puuttuminen edellyttää riittäviä työkaluja. Tällä hetkellä kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset ovat liian usein voimattomia ongelmatilanteiden edessä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto korostaa.

Puuttuminen on tärkeää myös työsuojelullisesti.

– Koulujen on oltava kaikille rauhallinen ympäristö oppia ja opettajille turvallinen työpaikka. Opettajilla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen aivan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin kansalaisilla, Murto alleviivaa.

On myönteistä, että nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntymisen katkaiseminen on yksi hallitusohjelman tavoitteista. Olennaista on tietenkin se, millaisilla keinoilla tätä tehdään.

– Ollaan oikeansuuntaisella tiellä, jos koulutuksen resurssit pidetään kunnossa, oppilaiden ja opiskelijoiden saamaa tukea vahvistetaan ja opettajien ja rehtoreiden toimivaltaa koulupäivän aikana häiritsevään toimintaan puuttumisessa kasvatetaan. Nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisy ei kuitenkaan saa jäädä koulujen ja oppilaitosten harteille, vaan tarvitaan yhteistyötä poliisin, nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja lastensuojelun välillä, Murto tiivistää.

OAJ:n esittämät ratkaisut:

  1. Koulun on oltava turvallinen yhteisö, johon on helppo kiinnittyä. Koulujen työrauha on turvattava pitämällä ryhmäkoot pieninä sekä lisäämällä resurssiopettajia ja pitämällä huolen opiskeluhuollon mitoituksen toteutumisesta. Myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta olisi vahvistettava. On tuettava sitä, että jokaisella nuorella on mieluisa harrastus ja kaveriporukka, jonka kanssa opiskella.
  2. Samaan aikaan on vahvistettava opettajien ja rehtoreiden puuttumisvaltaa, kuten sisällyttämällä koulussa määrätyt kurinpitotoimet osaksi oppivelvollisuutta ja pidentämällä opetuksesta epääminen enintään viiteen päivään. Toisaalta samaan aikaan tulee vahvistaa oppilaan velvollisuutta tavata opiskeluhuollon psykologeja tai kuraattoreja.
  3. Nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisy ei saa jäädä koulujen ja oppilaitosten harteille. Moniammatillista ja ennaltaehkäisevää yhteistyötä tulee vahvistaa moneenkin suuntaan, kuten koulun, poliisin, nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja lastensuojelun välillä. Myös tiedonkulkua on parannettava ja selkiytettävä eri toimijoiden välillä. Kouluilla, viranomaisilla ja vanhemmilla on sama päämäärä: lapsen paras. Vain yhteispelillä voidaan nuorista ottaa koppi tarpeeksi ajoissa.

Lue kaikki OAJ:n esittämät 18 keinoa

OAJ teki aiheeseen liittyvän yhteiskannanoton SPJL:n kanssa