• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ ja SPJL: Nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisy on vanhempien, koulujen ja viranomaisten yhteinen tehtävä

13.12.2023 - 13.40 Tiedote
Kuvituskuva

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL esittävät moniammatillisen yhteistyön vahvistamista ja tiedonsiirron parantamista eri viranomaistahojen välillä, jotta nuoriso- ja jengirikollisuutta pystytään ehkäisemään jo varhaisessa vaiheessa. Oikeusministeriössä on käynnissä nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaa käsittelevä työryhmä, joka saa työnsä valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Nuorten väkivaltarikollisuus on herättänyt kasvavaa huolta niin vanhempien, opettajien kuin poliisinkin parissa. Nuorten tekemät rikokset kohdistuvat yleensä toisiin nuoriin ja voivat tapahtua myös oppilaitoksessa tai koulumatkalla.

– Koulutus on yksi parhaista keinoista ehkäistä syrjäytymistä, rikollisuutta ja muuta häiriökäyttäytymistä. Siksi koulutuksen resursseistakin on syytä pitää huolta. Jotta jokainen oppija voi saada laadukasta opetusta turvallisessa ympäristössä, ryhmäkokojen tulee olla riittävän pienet ja tukea on oltava tarjolla. Monissa tilanteissa koulun käytössä olevat keinot eivät kuitenkaan yksin riitä. Nuoren ympärillä voi olla paljon aikuisia, joilla on jotain tietoa nuoren tilanteesta, mutta tieto ei kulje eri toimijoiden välillä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto korostaa.

OAJ ja SPJL esittävät aiempaa vahvempaa yhteistyötä eri viranomaisten välille.

– Muun muassa koulun, opiskeluhuollon, poliisin, nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja lastensuojelun välisestä tiedonkulusta ja työnjaosta tulisi olla selkeät kirjaukset lainsäädännössä. On tärkeää, että kaikki tietävät kenellä on oikeus saada tietoa sekä vastuu koordinaatiosta. Näin voidaan entistä paremmin puuttua tilanteisiin, joissa esimerkiksi kiusaamista tapahtuu muulloin kuin kouluaikana, SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne korostaa.

Moniammatillisella ankkuritoiminnalla voidaan puuttua ennalta estävästi nuorten rikollisuuteen, päihteiden käyttöön ja muuhun huolta aiheuttavaan käytökseen. Ankkuritiimiin voi kuulua esimerkiksi asiantuntijoita poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. OAJ ja SPJL esittävät ankkuritoiminnan parempaa resursointia.

– Ankkuritoiminta tulee vakiinnuttaa ja sille tulee varata myös aiempaa paremmin resursseja. Koulujen ja oppilaitosten roolia ankkuritoiminnassa tulee vahvistaa, sillä koulu on keskeinen yhteisö, johon jokaisen lapsen ja nuoren pitäisi pystyä kiinnittymään. Myös nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen olisi syytä huomioida lisäämällä psykiatristen sairaanhoitajien osallistumista ankkuritoimintaan, Murto jatkaa.

Katujengien nuorten rekrytointiin pitää pystyä puuttumaan nykyistä paremmin.

– Viranomaisyhteistyö olisi erityisen tärkeää sellaisen nuorten kohdalla, jonka pelätään lipsuvan katujengin jäseneksi. Poliisin pitäisi saada kertoa tällaisessa tilanteessa huolesta koulun rehtorille, jotta myös koulu on tietoinen riskistä ja voi auttaa ottamaan koppia nuoresta, Rinne korostaa.

OAJ julkaisi tänään myös  oman 18 kohdan pakettinsa nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisystä.