• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

”Aikuiskoulutustukea ei pidä lakkauttaa” – lue OAJ:n ja SOOLin vetoomus työministerille

01.09.2023 - 12.00 Uutinen
Kuvituskuva

Aikuiskoulutustuella on ollut suuri vaikutus tutkintojen suorittamiseen, oman koulutustason nostoon, ammatinvaihtoon ja työssä jaksamiseen. Sitä ei pidä lakkauttaa eikä leikata, toteavat OAJ ja SOOL yhteisessä vetoomuksessa.

Samaan aikaan kun maan hallitus on huolissaan osaajapulasta, se aikoo esimerkiksi lakkauttaa aikuiskoulutustuen. Tätä ristiriitaa OAJ nosti esiin heti hallitusohjelman julkaisun jälkeen.

Syyskuussa hallitus kokoontuu budjettiriiheen viimeistelemään esitystään ensi vuoden budjetiksi. OAJ onkin pitänyt budjettivalmistelun yhteydessä esillä sitä, miten tärkeää olisi perua aikuiskoulutustukeen suunniteltu 45 miljoonan euron leikkaus.

Tänään OAJ ja SOOL lähettivät asiasta myös yhteisen vetoomuksen työministeri Arto Satoselle (kok). Voit lukea vetoomuksen kokonaisuudessaan alta.

Vetoomus työministeri Satoselle aikuiskoulutustuen lakkauttamisen ja leikkausten perumiseksi

”Hallituskaudella keskeisiä tavoitteita ovat koulutustason ja koko väestön osaamistason nostaminen ja oppijoiden hyvinvoinnin parantaminen,” todetaan hallituksen budjettiesityksessä.

Aikuiskoulutustuella on ollut iso vaikutus tutkintojen suorittamiseen, oman koulutustason nostoon, ammatinvaihtoon ja työssä jaksamiseen. Työntekijät ja yrittäjät ovat voineet aikuiskoulutustuella kouluttautua yhteensä 15 tukikuukauden ajan yhdessä tai useammassa erässä. Tuen avulla on voinut opiskella kokonaisia tutkintoja tai lyhyempiä koulutuksia lukuisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen.

Aikuiskoulutustuella on ollut iso vaikutus tutkintojen suorittamiseen, oman koulutustason nostoon, ammatinvaihtoon ja työssä jaksamiseen.

Työelämän rakennemuutos ja osaamisvaatimusten kasvu lisää aikuisena opiskelun tarvetta. Tässä työn murroksessa ei saa poistaa mitään keinoja, joilla rohkaistaan työelämässä olevia aikuisia päivittämään omaa osaamistaan tai kouluttautumaan uuteen ammattiin. Ei ainakaan ilman, että kehitetään tilalle joitain uusia kouluttautumisen tukimuotoja.

Aikuiskoulutustuen koettu vaikutus -tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2023. Työllisyysrahaston tutkimuksen yli 3700 palautteessa korostui aikuiskoulutustuen merkitys alanvaihdon taloudellisena mahdollistajana sekä muutostarpeiden taustalla olevat työkykynäkökulmat. Vastaajat kertoivat tuen turvin välttyneensä esimerkiksi loppuun palamiselta. He myös kuvasivat monipuolisesti, miten tuen turvin opiskeltu uusi ammatti palautti työn ilon ja tuottavuuden.

Tuen avulla saavutetut välittömät positiiviset vaikutukset palkkatasoon ja työllistymiseen toteutuivat tutkimuksen mukaan noin puolella vastaajista. Lisäksi peräti 66 % vastaajista koki, että opintovapaa vaikutti työssäjaksamiseen merkittävästi opintojen jälkeen. Pitkän ajan vaikutukset työurien pitenemisen ja työssäjaksamisen osalta ovat varmasti pelkästään säästöä julkisen talouden osalta.

Pitkän ajan vaikutukset työurien pitenemisen ja työssäjaksamisen osalta ovat varmasti pelkästään säästöä julkisen talouden osalta.

Opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden työssäjaksaminen on heikentynyt viimeisten vuosien aikana, ja alanvaihto on monella mielessä. OAJ:n kyselyn mukaan jopa 60 prosenttia harkitsee alan vaihtoa. Aikuiskoulutustuen avulla opetusalan työntekijät ovat voineet kouluttautua esimerkiksi erityisopettajiksi ja opinto-ohjaajiksi tai pätevöityä varhaiskasvatuksen opettajiksi. Lyhyen koulutuksen avulla on voitu vaihtaa uran suuntaa ja siten lisätä jaksamista ja pidentää työuria tällä tärkeällä alalla.

Aikuiskoulutustukea on tutkimuksen mukaan opetus- ja kasvatusalalla käytetty merkittävästi siihen, että on pätevöidytty mm. varhaiskasvatuksen opettajaksi tai erityisopettajaksi, joista on valtava pula. Tuen lakkauttamiselle ja leikkaamiselle on huomattavasti kestävämpi ratkaisu: säilytetään ja tarvittaessa uudistetaan aikuiskoulutustukia sekä tehdään toimia, joilla tuki kohdentuu paremmin erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille.

Tuen lakkauttamiselle ja leikkaamiselle on huomattavasti kestävämpi ratkaisu: säilytetään ja tarvittaessa uudistetaan aikuiskoulutustukea.

Me allekirjoittaneet tahot vetoamme työministeri Arto Satoseen, että hallitus ei toteuttaisi aikuiskoulutustuen lakkautusta ja siihen kohdennettuja leikkauksia. Vaadimme, että aikuiskoulutustuki jatkuu nykyisellään siihen saakka, kunnes jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ylläpitävä uusi tukimuoto vähintään työvoimapulasta kärsiville aloille on valmisteltu ja valmiina käyttöön.

Katarina Murto, OAJ:n puheenjohtaja

Emppu Laakkonen, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton puheenjohtaja