• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammattiliitot rasismia vastaan: Meidän Suomemme on avoin

31.08.2023 - 14.55 Uutinen
Kuvituskuva

Ammattiliitot OAJ, Pro, Teollisuusliitto, JHL ja PAM puolustavat jakamatonta ihmisarvoa ja esittävät vakavan huolensa hallitusohjelman työperäistä maahanmuuttoa koskevista tiukennuksista. Tiukennukset vaikeuttavat kansainvälisten osaajien saamista Suomeen sekä asettavat työntekijöitä kansallisuutensa ja taustansa perusteella eriarvoiseen asemaan. Näitä kirjauksia ei hallituksen yhdenvertaisuustiedonanto muuta.

Liitot muistuttavat Suomen väestörakenteellisten ongelmien edellyttävän moninaisten osaajien ja työntekijöiden saamista Suomeen, eikä Suomella ole varaa sortua jakamaan ihmisiä meihin ja heihin.

– Suomalaiset ammattiliitot ovat osa kansainvälistä ihmisoikeusliikettä, joka puolustaa heikompia ja purkaa syrjiviä rakenteita työelämässä. Rasistiselle puheelle tai syrjinnälle ei pidä antaa piiruakaan tilaa suomalaisessa yhteiskunnassa, liittojohtajat toteavat.

Orpon hallitusohjelmassa on lukuisia maahanmuuttoa koskevia tiukennuksia, jotka vaikeuttavat työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten osaajien rekrytointia Suomeen. Erityisesti vaatimus maasta poistamiseen kolme kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen yhdistettynä irtisanomissuojan heikentämiseen on kohtuuton. Monet Suomessa toimivat työpaikat ovat jo monikulttuurisia, ja niiden työskentelykieli on pääasiassa englanti. Pysyvään oleskelulupaan vaadittava kuuden vuoden asumisaika ja todettava riittävä kielitaito hankaloittavat tulevaisuuden rekrytointia.

Kiristykset heikentävät Suomen kilpailukykyä ja hankaloittavat kipeästi tarvittavaa koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa. Suomessa on osaajapula kaikilla yhteiskunnan tasoilla duunariammateista erityisasiantuntijoihin. Saman ovat nostaneet esiin myös elinkeinoelämän edustajat ja merkittävä yritykset. Tämä maa kaipaa kriisivuosien jälkeen yhtenäisyyttä ja vakautta rakentaa ja kasvaa koulutuksen, osaamiseen ja innovaatioiden kautta. Ilman työpaikkojen moninaisuutta, moni innovaatio jää syntymättä.

Maahan muuttaneiden ja Suomessa pysyvästi oleskelevien sosiaaliturvan eriyttäminen on hälyttävä esimerkki ihmisarvoa jakavasta politiikasta.

– Suomen vahvuudet löytyvät meidän sopimusyhteiskuntamme arvoista. Toisia kunnioittavalla keskustelukulttuurilla pidämme yhteiskunnan yhtenäisenä ja vakaana. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ja perusoikeudet koskevat kaikkia, myös maahan muuttaneita, liittojohtajat muistuttavat.

Suomen yhteiskunta on rakentunut vahvaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, jonka perusta on ihmisen kohtaaminen ihmisenä. Yhteiskunnan vahvuus mitataan siinä, miten se pitää kaikista huolta. Suomi pystyy parempaan.

Katarina Murto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ puheenjohtaja
Jorma Malinen, Ammattiliitto Pro puheenjohtaja
Riku Aalto, Teollisuusliitto puheenjohtaja
Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL puheenjohtaja
Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM puheenjohtaja

Jaa