• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sopimusneuvottelut 2022: yliopistot ja harjoittelukoulut 

31.01.2022 - 09.45 Uutinen
Kuvituskuva

Yliopistojen nykyiset työsopimusehtosopimukset ovat voimassa 31.3. 2022 asti. Neuvottelut uuden sopimuskauden palkoista ja työehdoista Sivistystyönantajien kanssa alkavat virallisesti 11.2. Yliopistosopimuksen neuvottelee JUKO, mutta OAJ:n neuvottelija on mukana pääneuvotteluryhmässä. Harjoittelukoulujen sopimuksen neuvottelee OAJ.

Yliopistojen palkankorotukset ja sopimuksen yleiset määräykset sovitaan yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa. Harjoittelunkoulun opettajien palvelussuhteen ehdot määräytyvät niiden omasta työehtosopimuksesta, joka on kuitenkin osa yleistä yliopistosopimusta. Niinpä esimerkiksi sopimuskorotusten suuruus ja ajankohta sekä vaikkapa sairausajan palkka määräytyvät kaikilla yliopistolaisilla yhtäläisesti. 

Keitä yliopistojen työehtosopimukset koskevat? 

Yliopistojen työehtosopimukset koskevat yli 2 100:aa OAJ:n jäsentä. Heistä pääosin yliopistojen opettajina ja tutkijoina toimivia on 1 400, ja he ovat OAJ:ssa valtakunnallisen Yliopistojen opetusalan liiton eli YLL:n jäseniä. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöä on reilut 700, ja he ovat yleissivistävinä opettajina suoraan OAJ:n paikallisyhdistysten jäseniä. 

Yliopistoalueen suurin jukolainen ammattiliitto on Tieteentekijät, jonka kanssa OAJ tekee sopimuspohjaisesti tiivistä edunvalvontayhteistyötä. 

Mikä kevään sopimusneuvotteluissa on tärkeää yliopistoissa työskenteleville OAJ:n jäsenille? 

Neuvotteluihin on valmistauduttu siitä näkökulmasta, että yliopistojen on oltava tavoiteltuja ja kilpailukykyisiä työpaikkoja. Kun yhteiskunta asettaa yliopistoille yhä suurempia odotuksia, myös työehtojen pitää olla kunnossa. 

Mitä edellisellä sopimuskierroksella sovittiin? 

Keväällä 2020 neuvoteltu sopimus turvasi yleisen linjan mukaiset korotukset ja vähensi vuotuista opetustuntien enimmäismäärää muutamalla tunnilla. 

Mitä sopimuskaudella on tapahtunut? 

Sopimuskaudella on toiminut kaksi työryhmää, uramalleja ja meritoitumistapoja tarkastellut työryhmä ja opetuksen enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkastellut työryhmä. Osapuolet ovat selvittäneet esimerkiksi, millaisia erilaisia uramalleja yliopistoilla on käytössä, ja toisessa ryhmässä on tarkasteltu tuntikattoja ja työsuunnittelua. 

Harjoittelukouluissa lukion opettajien palvelussuhteen ehdot sovittiin uuden lukiolain ja uuden opetussuunnitelman mukaisiksi. Lue uutinen.

Työehtosoppa havainnollistaa työehtosopimuksen merkitystä 

Joko olet tutustunut Työehtosoppa-sivustoon? Sivustolle on koottu JUKOn yliopistosektorin liittojen yhteistyönä tuottama kuvallinen ja selkeäsanainen tietopaketti yliopistojen työehtosopimuksesta ja neuvottelemisen työntekijöille tuottamista eduista.

Työehtosoppaa kannattaa myös muiden sopimusalojen opettajien maistella.  

 

Juttu on osa sarjaa, jossa esitellään OAJ:n jäsenten eri sopimusalat. Sarjan aiemmat osat: 

Sopimusneuvottelut 2022: OAJ neuvottelee valtion sopimuksen virastoeristä

Sopimusneuvottelut 2022: Ammatilliset opettajt OVTESissä ja AVAINOTESissä

Sopimusneuvottelut 2022: yksityinen opetusala ja aikuiskoulutus

Sopimusneuvottelut 2022: OVTES varhaiskasvatuksen opettajat

Sopimusneuvottelut 2022: OVTES yleissivistävä koulutus

 

Teksti Heikki Sahlman 

Kuva Leena Koskela 

 

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!