• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sopimusneuvottelut 2022: yksityinen opetusala ja aikuiskoulutus

03.01.2022 - 08.10 Uutinen
Kuvituskuva

Yksityinen opetusala on ollut viime vuosina OAJ:n kasvualoja. Sitä selittää lähes kaikkien ammattikorkeakoulujen siirtyminen Avaintyönantajista Sivistystyönantajiin.

Yksityisen opetusalan työehtosopimus koskee 9 500 OAJ:n jäsentä ja samassa pöydässä neuvoteltava ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimus yli 700 jäsentä. Lisäksi OAJ neuvottelee Sivistan kanssa yli 700:n harjoittelukoulun opettajan työehdoista, jotka ovat osa yliopistojen työehtosopimusta. Näiden lisäksi yliopistojen yleinen työehtosopimus koskee 1 400:aa OAJ:läistä ja YLL:läistä opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvaa.

OAJ:n jäsenten työehdoista sovitaan kaikkiaan yhdeksässä eri virka- ja työehtosopimuksessa.

Ketä yksityisen opetusalan työehtosopimus koskee?

Yksityisen opetusalan työehtosopimus koskee kaikkia oppilaitosmuotoja taiteen perusopetuksesta yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluihin, kansalaisopistoista kansanopistoihin ja aina urheiluopistoihin saakka. Yhteistä näille kouluille ja oppilaitoksille on yksityinen omistuspohja. Monilla yksityiskouluilla on takanaan pitkä historia ja muutamilla on myös jokin aatteellinen tausta.

Mikä kevään sopimusneuvotteluissa on tärkeää yksityisen opetusalan opettajille?

Päämääränä on saada vähintään yleisen linjan mukaiset sopimuskorotukset kaikille. Palkkaohjelman kaltaiset tavoitteet ovat esillä myös yksityisen opetusalan neuvottelupöydässä. Sopimuksen piirissä on hyvin erilaisia oppilaitoksia, ja kaikilla niillä on omia sopimusten kehittämistarpeitaan.

Mitä edellisellä sopimuskierroksella sovittiin?

Kiky-työaikamääräykset poistuivat kaikista liitteistä. Lisäksi sovittiin, että opettajat osallistuvat sovittaessa omaa ammattitaitoa edistävään koulutukseen tai työkykyä ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan.

Ammattikorkeakouluissa sitomattoman työajan osuus nousi 28 prosenttiin.

Mitä sopimuskaudella on tapahtunut?

Sopimuskauden aikana on neuvoteltu työryhmissä uuden lukiolain ja opetussuunnitelmauudistuksen vaatimista muutoksista sekä kaikkia oppilaitoksia koskien tuntiopettajien aseman parantamisesta. Lue lisää lukioratkaisusta ja tuntiopettajien aseman parannuksista. 

Teksti: Heikki Sahlman
Kuva: Leena Koskela

Juttu on osa sarjaa, jossa esitellään OAJ:n jäsenten eri sopimusalat. Sarjan aiemmat osat:

Sopimusneuvottelut 2022: OVTES varhaiskasvatuksen opettajat
Sopimusneuvottelut 2022: OVTES yleissivistävä koulutus

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!