• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sopimusneuvottelut 2022: Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

07.02.2022 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva

Enin osa aikuiskoulutusoppilaitosten opettajista työskentelee Sivistystyönantajiin kuuluvissa oppilaitoksissa. Heihin sovelletaan ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusta, joka on voimassa 31.3.2022 saakka.

Neuvottelut aikuiskoulutuskeskusten sopimuksesta käydään samanaikaisesti Sivistan yksityisen opetusalan neuvottelujen kanssa. OAJ:n ohella niihin osallistuvat JHL ja Jyty, jotka edustavat lähinnä hallinto- ja tukihenkilöstöä.

Pieni osa aikuiskouluttajista toimii Avaintyönantajiin kuuluvissa oppilaitoksissa ja heihin sovelletaan Avainotes:iä.

Millaista joukkoa aikuiskoulutuskeskusten sopimus koskee ja mitä ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset tekevät?

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus koskee yli 700 OAJ:n jäsentä.

Aikuiskoulutuskeskukset järjestävät ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Tämän lisäksi ne tarjoavat elinkeinoelämän ja teollisuuden tilaamaa koulutusta. Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia toimii lähinnä suuremmissa kaupungeissa ja maakuntakeskuksissa.

Mikä kevään sopimusneuvotteluissa on tärkeää ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajille?

Tavoitteet ovat samoja kuin muilla OAJ:n sopimusaloilla eli monivuotinen palkkaohjelma, ostovoiman säilyttävä palkankorotus ja työn kokonaismäärän rajaaminen.

Mitä edellisellä sopimuskierroksella sovittiin?

Viikkotyöaika palautui työaikaa pidentänyttä kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle. Lisäksi sovittiin, että opettajat osallistuvat sovittaessa omaa ammattitaitoa edistävään koulutukseen tai työkykyä ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan.

Kokemuslisiin luettavaksi ajaksi hyväksyttiin opettajan toimiminen yrittäjänä.

Mitä sopimuskaudella on tapahtunut?

Työhyvinvointi- ja tilastotyöryhmät ovat toimineet sopimuskauden aikana.

OAJ käynyt Sivistan kanssa vuoropuhelua työelämän lähitulevaisuuden osaamistarpeista.

Juttu on osa sarjaa, jossa esitellään OAJ:n jäsenten eri sopimusalat. Sarjan aiemmat osat:

Sopimusneuvottelut 2022: yliopistot ja harjoittelukoulut

Sopimusneuvottelut 2022: OAJ neuvottelee valtion sopimuksen virastoeristä

Sopimusneuvottelut 2022: Ammatilliset opettajat OVTESissä ja AVAINOTESissä

Sopimusneuvottelut 2022: yksityinen opetusala ja aikuiskoulutus

Sopimusneuvottelut 2022: OVTES varhaiskasvatuksen opettajat

Sopimusneuvottelut 2022: OVTES yleissivistävä koulutus

 

Teksti Heikki Sahlman

Kuva Leena Koskela

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!