• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppitunnin käsite poistui ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimuksesta 

09.08.2022 - 10.00 Uutinen
Kuvituskuva

Aikuiskoulutuskeskusten uusi työehtosopimus tuo aikuisopettajien pitkään toivoman muutoksen. Työehtosopimuksesta poistui vihdoin jäykkä oppitunnin käsite, jonka korvasi opetuksen ja ohjauksen käsite.

Ilman opettajan suostumusta ei voi olla opetusta ja ohjausta enempää kuin 33 tuntia viikossa. Aiemmin tuntikattokirjaus koski vain oppitunteja. Tuntikaton alentamisesta ei päästy yhteisymmärrykseen.  

– Sopimusteksti vastaa nyt ammatillisen koulutuksen nykypäivää, jossa ohjauksella on suuri merkitys, OAJ:n työmarkkina-asiantuntija Minna Vakkuri kertoo.   

Oppitunnin käsite poistui ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä jo vuosia sitten.  

Sopimuskauden pituus sekä palkankorotusten suuruus ja jakautuminen yleiskorotuksiin ja paikallisiin eriin ovat ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksessa samat kuin yksityisen opetusalan sopimuksessa. Palkkoja nostetaan yleiskorotuksella 1.9. lähtien 2,0 prosenttia. 1.9. käytettävän paikallisen erän 0,55 prosenttia käytöstä sovitaan luottamusmiesten kanssa. Ellei yksimielisyyttä saavuteta syyskuun aikana, erä jaetaan yleiskorotuksena.  

Vuoden 2023 palkankorotukset on sidottu yksityisen sektorin verrokkisopimusten korotuksiin ja kustannusvaikutukseen kahden vuoden aikana  

Perhevapaa tulee voimaan laajana 1.8. alkaen. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat ovat vuosilomalain alaisia. Erilaisen työaikajärjestelmän vuoksi aikuiskoulutuskeskusten pöydässä ei ollut samoja haasteita kuin yksityisen opetusalan pöydässä.  

Tekstimuutokset pääosin myönteisiä  

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten uusi sopimus tuo useita muutoksia poikkeuksellisista työajoista ja työajan ylityksestä maksettaviin korvauksiin. Jakajia yhtenäistettiin ja samalla epämukavan työajan korvaukset muuttuivat. Muutokset toivat korotuksia osaan korvauksista.  

Uusi sopimus tuo parannuksia myös ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tuntiopettajille. Sivutoimisten tuntiopettajien palkka määräytyy nyt työtunnin, ei enää oppitunnin mukaan. Heille tuli myös oikeus sairausajan palkkaan työsopimuslain mukaisesti.   

OAJ haluaa palkkavälyksestä aktiivisesti käytetyn työkalun  

OAJ ehdotti neuvotteluissa Sivistalle työryhmää, joka olisi sopimuskauden aikana selvittänyt ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palkkausjärjestelmää. Tällaista työryhmää ei kuitenkaan perustettu, jolloin OAJ esitti muita keinoja palkkausjärjestelmän toimivuuden parantamiseksi.  

– Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien palkkauksessa käytetään palkkavälystä, mutta asiaa koskeva pöytäkirjamerkintä on jo vuodelta 2008, ja se näyttää jo unohtuneen. Palkkavälyksen ideana on, että opettajan sijoittumista välyksellä tarkastellaan työsuhteen alkaessa, mutta sitä voidaan tehdä myös työsuhteen aikana. Opettajan erityisosaaminen on voinut vahvistua työsuhteen aikana tai hän on voinut laajentaa osaamistaan. Tämä pitää ottaa huomioon myös välykselle sijoittumisessa, Vakkuri muistuttaa. 

Haluamme välyksen käytön toimivammaksi, ja asiaa tarkastellaan nyt yhteisesti työryhmässä, Vakkuri kertoo.