• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

”Korkeakoulujen osaava henkilöstö on yhteiskunnalle kohtalonkysymys” – OAJ julkisti tiede- ja innovaatiopoliittiset linjauksensa

13.10.2022 - 08.30 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ on julkistanut tiede- ja innovaatiopoliittiset linjauksensa, joilla haetaan parannusta korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön työoloihin. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pitää olla houkuttelevia työpaikkoja, ja yhteiskunnan kehittämisen on perustuttava tutkimukseen ja tietoon.

Tiede- ja innovaatiopoliittiset linjaukset ovat OAJ:lle yksi keino lisätä korkeakoulutuksen näkyvyyttä. OAJ on yksi Akavan johtavista korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstöä edustavista järjestöistä.

– Haluamme hoksauttaa päättäjiä siitä, että yhteiskunnan kehittämistä pitäisi aina ajatella ensisijaisesti koulutuksen ja tutkimuksen kautta ja käyttää ongelmien ratkaisuun tutkimuksella ja tiedolla kehitettyjä keinoja, sanoo erityisasiantuntija Hanna Tanskanen OAJ:stä.

Henkilöstön pitää voida kouluttautua, innovoida ja tehdä ydintyötään

OAJ pyrkii linjauksilla vaikuttamaan korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön työoloihin. Tavoitteena on saada linjauksia hallitusohjelmaan kirjauksiksi ja siten edesauttaa jäsenistön hyvinvointia työpaikoilla.

– Henkilöstöllä pitäisi olla mahdollisuus kouluttautua, kehittää, innovoida, päästä tekemään ydintyötään, sanoo erityisasiantuntija Hannele Louhelainen.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pitäisi olla houkuttelevia työ- ja opiskelupaikkoja. OAJ:n mielestä uramallin on pohjauduttava toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, ja työtehtäviin on oltava käytössä riittävästi työaikaa.

– Yhteiskunnalle on kohtalonkysymys, jos meillä korkeakoulusektori ei houkuttele osaavaa opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Henkilöstön voimavarat ja korkeakoulutuksen resurssit vaikuttavat suoraan siihen, miten koulutamme eri alojen ammattilaiset, Tanskanen muistuttaa.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vahvuudet hyödynnettävä täysimittaisesti

Yhteiskunnassa on sitouduttu tavoitteeseen, jonka mukaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen osuus bruttokansantuotteesta pitäisi kasvattaa neljään prosenttiin. OAJ:n linjauksissa avataan keinovalikoimaa, jolla yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat osallistua tehtävään.

Linjausten isot tavoitteet ovat yliopistoille ja ammattikorkeakouluille yhteisiä, mutta linjauksissa avataan myös näiden kahden koulutusmuodon erillisiä rooleja ja ominaispiirteitä.

– Yliopistojen ja amkien ominaisuuksia pitää hyödyntää täysimittaisesti ja kehittää molempia sen mukaan, että niiden vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa, Louhelainen sanoo.

Linjaukset ovat syntyneet OAJ:n korkeakoulutyöryhmän yhteisenä ponnistuksena. Ne laajentavat ja syventävät OAJ:n eduskuntavaalitavoitteita. Tiede- ja innovaatiopoliittisissa linjauksissa syvennytään etenkin tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaan ja osaamisen vahvistamiseen.

Linjaukset rakentuvat neljän pääteeman alle, joita ovat:

1. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan edellytykset on saatava kuntoon ja kehittämisen on oltava pitkäjänteistä.
2. Koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja työelämän välistä yhteyttä on vahvistettava.
3. Osaamisella kilpailukykyä – TKI-toiminnan vahvistaminen edellyttää osaamisen vahvistamista.
4. Hyvinvoivat yhteisöt ovat korkeakoulujen voimavara ja vetovoima.

Tästä pääset linjauksiin

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela