• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetustyön ydintä on kohtaamiset

13.11.2021 - 12.00 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston (POE) julkilausumassa korostetaan opetus- ja kasvatustyön yhteiskunnallista merkitystä sekä sen tärkeää sivistystehtävää. Järjestöt vaativat opettajien ja esihenkilöiden työssä jaksamista edistäviä toimenpiteitä.

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston julkilausuma:

Opetustyön ydintä on kohtaaminen

Opettaja on maailman tulkki kasvavalle lapselle ja nuorelle. Opetustyössä oleellista on sivistystehtävä sekä oppilaiden kohtaaminen ja heidän tasapainoisen kasvunsa tukeminen. Kasvatuksellisessa otteessa ja arjen kohtaamisissa korostuu hyvän huomaaminen lapsessa ja nuoressa. Tämä työ — ja opettaja — on koko ajan yhteiskunnallisten tapahtumien ja muutosten keskiössä.

Opettajien työssä jaksaminen on perustellusti nostettu kuluvana syksynä julkiseen keskusteluun. Opetuksen ja kasvatuksen välitön mutta myös tulevaisuusorientoitunut työ tuottaa mitattavaa tulosta viiveellä. Opettajien ja esihenkilöiden ääntä on siksi tärkeä kuulla nyt.

Opetusalan osaamista ja asiantuntijuutta tulee vaalia pitämällä kiinni kokeneista ammattilaisista. Tässä onnistumista auttaa suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointiin panostaminen. Uransa alkuvaiheessa oleviin opettajiin on kiinnitettävä erityistä huomiota perehdyttämällä ja tarjoamalla tukea intensiivisen työn alkuvuosiin esimerkiksi mentoroinnilla.

Työhyvinvoinnin tekijöitä ovat johtamiseen ja sen resursointiin panostaminen ja ennen kaikkea työn kuormituksen keventäminen. Opettajia on oltava riittävästi.

Yhteiskunta tarvitsee osaajia, ja siksi opinpolun laadusta huolehtiminen ansaitsee kaikkien huomion. Koulu on keskellä, mutta lasten ja nuorten kasvattamiseen tarvitaan koko kylä.

Helsingissä 13.11.2021

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE)

OAJ:n Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE) kokoontui kaksipäiväiseen lähiseminaariin kahden vuoden tauon jälkeen 12.—13.11.2021. Seminaarissa pureuduttiin teemaan “mitä on opettajuuden ytimessä”.

Tekstiä editoitu 15.11. Lisätty alkuun julkilausuma ja tekstin jälkeen paikka ja aika sekä edustajisto.