• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mikä valtuustossa puhutti? Isoina aiheina neuvottelukierros, työhyvinvointi ja vuosityöaika

10.05.2019 - 16.47 Uutinen
Kuvituskuva
Valtuusto päivitti kansainvälisen toiminnan strategian ja osoitti lisää jäsenmaksuvaroja solidaarisuustyöhön.

Tuleva neuvottelukierros, työhyvinvoinnin lisääminen ja järjestötoiminnan tulevaisuus – muun muassa nämä aiheet puhuttivat tänään päättyneessä OAJ:n valtuuston kokouksessa. Globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja solidaarisuustyöhön valtuusto päätti jatkossa satsata reilusti.

OAJ tavoittelee tulevaisuudessa opettajien maailmanjärjestön Education Internationalin EI:n suositusta, että jäsenmaksutuotoista 0,7 ohjataan solidaarisuustyöhön.

Näin päätti OAJ:n valtuusto osana kansainvälisen toiminnan strategian päivittämistä. Suurimmat muutokset strategiassa tehtiin globaalin oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuustyön teemoihin.

Löytyykö neuvottelukierroksella valmiutta työtaistelutoimiin?

Järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi valtuustolle OAJ:n valmistautumisesta tulevalle neuvottelukierrokselle. Hän muistutti, että valmistautumiseen liittyy aina myös kysymys järjestövalmiudesta: Ovatko jäsenet tarvittaessa valmiita työtaistelutoimiin tavoitteiden saavuttamiseksi?

– Jotta saamme jäsenten palkat vastaamaan työn edellyttämää korkeaa koulutustasoa ja vaativuutta, tarvitsemme useamman sopimuskauden mittaista palkkaohjelmaa. On myös mahdollista, että joudumme tukemaan vaatimuksiamme jopa työtaistelutoimilla, Luukkainen sanoo.

OAJ:n jäsenkehitys on viimeisen vuoden ajan pysynyt vakaana.

Jaksaminen ja työhyvinvointi puhuttavat

Valtuutetut kantoivat tälläkin kertaa yleiskeskustelussa huolta opettajien jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Asia nousi esille ryhmäpuheenvuoroissa, alueyhdistysten puheenvuoroissa sekä yksittäisten valtuutettujen kertomana.

– Työhyvinvoinnin teemavuosi on erittäin tervetullut, ammatillisten opettajien ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Tampereen ammattikorkeakoulun Lauri Hietalahti sanoo.

Hietalahti viittasi tulevaan lukuvuoteen, jonka aikana OAJ nostaa työhyvinvoinnin teemoja vahvasti esiin ja tarjoaa konkreettisia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Lue lisää työhyvinvoinnin lukuvuodesta tästä uutisesta.

Varhaiskasvatusten opettajien ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Eija Kamppuri muistuttaa, että jaksava opettaja huokuu työniloa ja lisää näin alan houkuttelevuutta. Yleissivistävien opettajien Katariina Kattelus arvelee opettajainhuoneen hyvän ilmapiirin näkyvän myös työn laadussa.

Kokouksen lopuksi hallitusneuvottelijoille lähettämässään videokannanotossa valtuusto haastaakin maan tulevaa hallitusta investoimaan koulutukseen, kasvatukseen ja tutkimukseen. OAJ:n ja koko Suomen tulevaisuuden kannalta valtuusto näkee kynnysykysymyksenä sen, miten tuleva hallitus varmistaa, että opettajilla on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin.

Opettajamitoituksen rinnalle rehtorimitoitus?

OAJ on esittänyt opettajamitoitusta keinoksi turvata työrauhaa ja laadukasta opetusta.

Uudenmaan alueyhdistyksen Tuomo Suihkonen pohtii, tarvittaisiinko opettajamitoituksen ohella myös rehtorimitoitus.

– Työpaikoilla on johtajuusvaje. Koulutyön pedagogiseen johtamiseen on panostettava ja turvattava koulutettujen opettajien pysyminen alalla, Suihkonen sanoo.

Kirsi Vuori Pohjois-Karjalasta esittää työn keventämisen vaihtoehtojen pohtimista, ja Pohjois-Savon Mervi Berg kannustaa opettajia huolehtimaan jaksamisesta ja toisistaan.

Valtuutetut kertoivat huolensa myös sivutoimisten tuntiopettajien tilanteesta, digityövälineiden puutteesta, jatkuvan oppimisen turvaamisesta, oppimisen tuesta, toisen asteen aidosta maksuttomuudesta, opetusvelvollisuustyöajasta, kiky-tunneista, pääkaupunkiseudun asumiskustannuksista sekä aineenopettajan mahdollisuudesta hankkia kaksoiskelpoisuus.

Ammattikorkeakoulujen työehtosopimukseen kaivataan päivitystä

Moni valtuutettu puhui myös ammattikorkeakoulujen edunvalvonnasta ja opettajien työolosuhteista. Kainuun alueyhdistyksen Marika Pylkkänen sanoo Kajaanin ammattikorkeakoulun tilanteen olevan huolestuttava ja opettajien kuormittuneita.

Metropoliassa työskentelevä yliopettaja Jarno Varteva vaatii tulevalta hallitukselta amkien rahoituksen palauttamista tasolle, jolla turvataan opetuksen laatu ja opettajien jaksaminen.

Jari Jokinen Oulun ammattikorkeakoulusta ja Pekka Natunen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta esittivät amk-edunvalvonnan terävöittämistä.

– Ensinnäkin ongelma on se, että poliittiset päättäjät eivät tunne ammattikorkeakoulua ja sen roolia suomalaisessa koulutuskentässä. Toinen ongelma on se, että työehtosopimuksemme on ollut sama ammattikorkeakoulun perustamisesta eli 90-luvun lopulta lähtien. Toimintaympäristö ja lainsäädäntö ovat muuttuneet, siksi on aika päivittää ammattikorkeakoulujen sopimus, Natunen sanoo.

Tapio Lindfors Lapin koulutuskeskus redistä Rovaniemeltä harmittelee koulutuksen järjestäjien erilaisia tulkintoja ammatillisen koulutuksen vuosityöajan sidotun ja sitomattoman työn määrittelystä. Hän luonnehtii työantajan ohjeita välillä direktio-oikeushurmokseksi. Vuosityöaika puhutti myös kyselytunnilla, jolla valtuutetut tenttasivat OAJ:n hallitusta.

Kaikki ponsiesitykset otetaan huomioon

Päätösosiossa valtuusto kuuli, millaisen käsittelyn yleiskeskustelussa tehdyt 28 ponsiesitystä valiokunnissa saivat. Hylätyiksikin tulleet ponsiesitykset otetaan kaikki järjestön toimielimissä huomioon.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

10052019 Valtuusto2019_työpaja-1070x536_by-jarkko-mikkonen.jpg

Valtuusto starttasi OAJ:n toiminnan uudistamista yhteisessä työpajassa.

 

Järjestötoiminnan kehittämistä ja opettajuuden tulevaisuuden pohtimista

Järjestötoiminnan kehittämisosiossa valtuutetut pääsivät työpajoissa esittämään omia ehdotuksiaan. Valtuutetut pohtivat ammattijärjestön merkityksellisyyttä. Miksi on tärkeää kuulua ammattijärjestöön ja osallistua sen toimintaan? Mitä OAJ:n pitäisi tehdä seuraavan viiden vuoden aikana, jotta järjestö koettaisiin yhä houkuttelevammaksi?

Toisen työpajan aihe oli opettajuuden tulevaisuus. Mitkä ovat tärkeimmät muutosilmiöt, jotka vaikuttavat opettajuuteen seuraavan kymmenen vuoden aikana?

Entä mikä on OAJ:n olemassaolon oikeutus? Mitä jäsenyyteen sitoutuneelle pitää tarjota vastineeksi?

Neljännessä työpajassa valtuutetut pohtivat osallistumista ja osallisuutta. Mitkä ovat ne syyt, että OAJ:n toimintaan osallistutaan ja mitkä ne, miksi ei osallistuta?

Pääkaupunkiseudun yleissivistäviä opettajia edustava vantaalaisvaltuutettu Tiina Pesonen osallistui opiskeluaikana SOOLin toimintaa ja liittyi OAJ:hin heti valmistuttuaan vuonna 2009.

– Ensin pitää saada opettajat houkuteltua paikallisen tason toimintaan eli paikallisyhdistysten toiminnan tulee olla näkyvää ja mukaan kutsuvaa. Myös koulujen yhteysopettajilla on merkittävä rooli, Vantaan paikallisyhdistyksessä jäsenasioita hoitava Pesonen sanoo.

Syysvaltuusto kokoontuu 13.-15. marraskuuta Akavatalossa.

Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Jarkko Mikkonen