• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hybridiopetus on moniongelmaista ja siinä piilee ansa

08.03.2021 - 11.33 Näkemys
Kuvituskuva

Hybridiopetus on herättänyt paljon keskustelua. Sana hybridi on mediassa jo vakiintunut terminä, joka voidaan pudottaa huulilta helppona ratkaisuna, jos opetuksen järjestäminen tavalliseen tapaan on ei ole mahdollista. Hybridiopetus ei ole kuitenkaan ongelmatonta.

Samanaikaisesti annettua lähi- ja etäopetusta ei OAJ:n mielestä ole mahdollista toteuttaa laadukkaasti. Opettajan on hyvin vaikea keskittyä ohjeistamaan ja huomioimaan yhtä aikaa sekä lähi- että etäopetuksessa olevia oppijoita. Tällainen tilanne uuvuttaa opettajat.

Opettaja suunnittelee opetusta sen mukaan, mikä on opetettava asia ja opetuksen tavoite, missä tilassa, ympäristössä tai välinein opetus annetaan ja mitkä ovat kohdejoukon vakiintuneet työskentelytavat, oman toiminnan ohjauksen edellytykset sekä jo opitut tiedot ja taidot.

Opettajan on tiedettävä hyvissä ajoin etukäteen, miten opetus järjestetään, jotta opetuksen voi suunnitella. Opetuksessa on myös huomioitava lyhyen ja pidemmän aikajänteen tavoitteet.
Opettajat ovat nyt erittäin kuormittuneita, ja opetus on viimeisen vuoden aikana suunniteltu moneen kertaan uusiksi. Opettajia ei pidä uuvuttaa tempoilevilla vaatimuksilla hybridiopetuksesta.

Opettajia ei pidä uuvuttaa tempoilevilla vaatimuksilla hybridiopetuksesta.

Opettajalta ei voi edellyttää kaksinkertaista työtä

Hybridiopetuksen sijaan on puhuttava vuoro-opiskelusta tai vuoro-opetuksesta, jos tavoitteena on, että osa oppijoista on etäopetuksessa ja osa lähiopetuksessa. Opiskelu on toteutettava ryhmittäin siten, että opettaja antaa selkeästi määritellyn ajanjakson opetusta koko opetusryhmälle joko lähi- tai etäopetuksena.

Opiskelu on toteutettava ryhmittäin siten, että opettaja antaa selkeästi määritellyn ajanjakson opetusta koko opetusryhmälle joko lähi- tai etäopetuksena.

Jos opiskelija syystä tai toisesta osallistuu opetukseen etäyhteydellä muun ryhmän ollessa lähiopetuksessa, opetus on tässä yhteydessä määriteltävä lähiopetukseksi, jota opiskelija voi seurata reaaliaikaisesti suoratoistettuna. Lähiopetus välittyy verkkovälitteisesti etäyhteydellä opetusta seuraaville opiskelijoille. Opettaja ei erikseen kohdenna opetusta etäyhteyden varassa oleville eikä annan näille erillisiä tehtäviä. Opettajaa ei voi vaatia suunnittelemaan samaa opetusta kahdella eri tavalla.

Opettajaa ei voi vaatia suunnittelemaan samaa opetusta kahdella eri tavalla.

Jos lähiopetuksen tunti ainoastaan suoratoistetaan, opettaja valmistelee oppitunnin lähiopetuksen periaattein. Opetus sujuu tavalliseen tapaan. Ohjeet tehtäviin ja muuhun työskentelyyn annetaan oppitunnin aikana. Etäyhteyden varassa olevien kanssa ollaan vuorovaikutuksessa oppitunnin aikana, jos mahdollista.

Jos lähiopetuksessa on vain jotain oppijoita, opetus voidaan järjestää kokonaan etäopetuksena. Silloin myös lähiopetuksessa olevat opiskelijat seuraavat opetusta verkkovälitteisesti. Tässäkin tapauksessa ohjeistus ja vuorovaikutus toteutetaan oppitunnin kuluessa.

Opetusta voidaan antaa suoratoistona tilapäisesti järjestelyin, jotka eivät merkittävästi lisää työmäärää. Jos lisätyötä aiheutuu, sen määrä on arvioitava etukäteen ja siitä on maksettava asianmukainen korvaus.

Jos lisätyötä aiheutuu, sen määrä on arvioitava etukäteen ja siitä on maksettava asianmukainen korvaus.

Kuva: Leena Koskela