• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lukion uusi ops jättää paljon paikallisesti päätettäväksi – näillä vinkeillä suunnittelu pysyy hanskassa!

04.12.2019 - 14.19 Näkemys
Kuvituskuva

Lukion uudessa opetussuunnitelmassa tavoitteet ovat hyviä, mutta rahoitus uudistuksen toteuttamiseen on vajavainen. OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso kokosi vinkit, mihin paikallisessa lops-työssä kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, jotta käytännöistä ei tule liian työläitä.

1. Paikallisyhdistyksen edustaja tai luottamusmies valvomaan etua

Koska lukion opsissa on paljon paikallisesti päätettäviä asioita, on tärkeää, että lops-työtä tekevässä ryhmässä on mukana OAJ:n paikallisyhdistyksen edustaja. Hän voi arvioida paikallisten kirjausten vaikutusta opettajan työhön, jotta käytännöistä ei tule liian raskaita.

2. Lops-työ on korvattavaa lisätyötä

Opetussuunnitelmatyö ei mahdu opettajan tavanomaisiin virkatehtäviin. Opetussuunnitelmatyö on erikseen korvattavaa lisätyötä tai työaikaa, joka varataan olemassa olevasta resurssista. Samassa yhteydessä on arvioitava työn laajuus, jotta korvaus saadaan vastaamaan laajuutta. Vakiintuneen käytännön mukaisesti lukioresurssia ei ole tarkoitettu lops-lisätyön korvaamiseen.

3. Yhteistyökuviot pidettävä hallussa

Uusi lukion ops mahdollistaa oppiaineita yhdistävät opintokokonaisuudet, joiden laajuus päätetään paikallisesti. Näin ollen yhteistyö eri aineiden opettajien välillä lisääntyy.

Lisäksi uusi lops edellyttää uudenlaista yhteistyötä myös työelämän ja muiden oppilaitosten, varsinkin korkeakoulujen kanssa.

Tavoite tässä on hyvä; se, että opiskelijoiden jatkosuunnitelmatkin turvataan mahdollisimman pitkälle. Tavoitteen saavuttaminen kuitenkin edellyttää, että yhteistyölle ja suunnittelulle varataan riittävästi työaikaa.

4. Koko opetushenkilöstö ohjaa ja tukee opiskelijoita

Jatkossa koko opetushenkilöstö ohjaa opiskelijoita. Aineenopettaja vastaa aiempaa enemmän esimerkiksi jatko-opintojen avaamisesta oman aineensa osalta.

Opiskelijoilla on oikeus erityisopetukseen, ja tukea suunnitellaan yhdessä aineenopettajan kanssa. Tukiopetus on edelleen aineenopettajan työtä. Erityisopettaja auttaa oppimaan oppimisen taidoissa, kun tuelle ilmenee tarvetta.

Tällekin kokonaisuudelle tarvitaan yhteissuunnitteluaikaa, jos halutaan, että ohjaus todella toimii, kuten on suunniteltu.

Tavoite on tärkeä opiskelijoiden kannalta, koska eri selvitykset kertovat lukiolaisten kokemasta stressistä ja uupumisesta. Esimerkiksi siksi siihen kannattaa varata rahaa ja työaikaa. 

5. Opiskelijoiden jälkiohjaus opon työtä

Lukiolaiset ovat jatkossa oikeutettuja henkilökohtaiseen ohjaukseen myös vuoden ajan opintojen päätyttyä, jos opintopaikkaa ei ole herunut.

OAJ:n mielestä opintojen jälkiohjaus on kelpoisen ja opiskelijalle tutun opinto-ohjaajan työtä, eikä sen tule valua esimerkiksi nuorisotyön piiriin. Tätä opettajien on hyvä pitää aktiivisesti esillä, kun työtapoja päätetään.

6. Täydennyskoulusta tarvitaan

Uuden lopsin myötä lukioissa tarvitaan täydennyskoulutusta arviointi-, ohjaus- ja erityispedagogiseen osaamiseen. Oppimateriaalit ja työtavat sähköistyvät kovaa vauhtia, joten digiosaamistakin tulee edelleen kehittää. 

OAJ on selvittänyt opettajien ja rehtorien näkemyksiä digiosaamista ja työvälineistä. Tutustu aiheeseen sekä OAJ:n 10 teesiin!

7. Tutor-mallin laajentaminen

Lukioissa on olemassa jo hyvä tutor-opettajamalli. Digitutorit ovat auttaneet tarvittaessa muita opettajia digitalisaation kysymyksiä. Mallia kannattaa soveltaa uuden lopsin paikallistamisessa ja kohdentaa tutor-työtä paikallisesti sinne, missä tarvetta on.

Yksi idea on ottaa käyttöön esimerkiksi arviointitutoreita. Tämä vaatii tutor-resurssia.

8. Arvioinnista ja suorasta palautteesta ei saa tulla liian raskasta

Arvioinnin käytännöissä on oltava erityisen tarkkana, ettei käytännöistä tule liian raskaita. Opetushallituskin on todennut, että suurin osa formatiivisesta arvioinnista voi olla suullista, opetustilanteessa annettavaa palautetta.

Raskas raportointi ei siis ole tarpeellista. Tärkeintä on, että opiskelija saa tiedon opintojensa etenemisestä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja että järjestelmä ei ole turhan monimutkainen.

Laadukas lukiouudistus ei onnistu ilman rahoituksen korjausta ja opettajamitoitusta

Jotta lukioissa olisi riittävästi erityisopettajia ja opinto-ohjaajia sekä riittävän pienet opiskeluryhmät, tarvitaan lakiin säädös opettajamitoituksesta.
Opettajamitoitus edellyttää lukion perusrahoituksen vahvistamista.
Esimerkiksi erityisopettajia tarvitaan väistämättä lisää, sillä jatkossa lukiolaiset ovat oikeutettuja oppimisen tukeen, olipa syy tuen tarpeeseen mikä tahansa. 

Opetus uuden lopsin mukaan alkaa 2021

  • Uusi lukiolaki astui voimaan elokuussa 2019. Se johti lukion opetussuunnitelman perusteiden uusimiseen.
  • Uudistuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, tukea yksilöllistä oppimista sekä kehittää lukion toimintakulttuuria yhä yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi.
  • Paikalliseen lops-työhön on varattu noin vuosi tästä eteenpäin. Uuden lopsin mukainen opetus alkaa lukioissa elokuussa 2021.
  • Opetushallitus tukee työtä koulutuksilla, tukimateriaaleilla ja käytännön työkaluilla.
     

Teksti: Salla Hongisto
Kuva: Leena Koskela