• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tukea tarvitsevien opiskelijoiden asemaa ei pidä heikentää miltään osin

22.06.2022 - 15.16 Lausunto
Kuvituskuva

Opiskelijoiden oikeus vaativaan erityiseen tukeen sekä opiskelupaikkaan on turvattava, ja oppimisvalmiuksia tukevat opinnot tarvitsevat korotetun rahoituksen jatkossakin.

OAJ antoi lausuntonsa toisen asteen kehittämishankkeeseen jo aiemmin, mutta täydentää sitä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta erillisellä lausunnolla.

Lausunnossa OAJ korostaa, että vaativan erityisen tuen opiskelijoille on oltava riittävästi opiskelupaikkoja yhdenvertaisesti koko maan alueella. Lisäksi vaativan erityisen tuen järjestämisen rahoituksen tulee kattaa siitä aiheutuvat kulut mahdollistaen laadukkaan opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen.

Lisäksi perustellaan, miksi OAJ ei kannata oppimisvalmiuksia tukevien opintojen eli OPVA-opintojen painokertoimen poistamista. Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot eli OPVA-opinnot on tarkoitettu muun muassa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille ja oppivelvollisille sekä työssäkäyville aikuisille, joilla on heikot perustaidot esim. luku-, numero-, kieli- tai tieto- ja viestintätekniikkataidoissa.

Rahoitusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa, mutta ei tavalla, joka voi heikentää heikoimmassa asemassa olevien opiskelijoiden tuen järjestämisedellytyksiä. OPVA-opintoja ja sen rahoitusta tulee kehittää, mutta ei tällä tavoin. OPVA-opintojen järjestämisestä aiheutuu lisäkustannuksia, koska se vaatii oman opettajan. Niiden järjestäminen on kuitenkin sekä opiskelijan että yhteiskunnan kannalta vaikuttavaa ja tuloksellista. OPVA-opinnot antavat opiskelijalle sen perustaitojen pohjan, joka mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja auttaa sopeutumaan muutoksiin ja uudistamaan osaamista.

Lataa ja lue koko lausunto