• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yhdessä eteenpäin!

16.05.2022 - 09.48 Blogi
Kuvituskuva

Aloitin OAJ:n puheenjohtajana viime viikolla. On kunnia johtaa maailman ainutlaatuisinta ammattijärjestöä, joka valvoo opettajien ja opetusalalla työskentelevien koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta yliopistoon saakka. Pidän tärkeänä, että niin järjestössämme kuin yhteiskunnassamme arvostetaan kaikkia opettajia ja opetusalalla toimivia. Kaikkien ammattiryhmien edunvalvontaa on edistettävä tehokkaasti ja ammattimaisesti.

Meneillään oleva työmarkkinoiden sopimuskierros on haastava. Inflaation kiihtyminen on ollut kovaa, ja talouden näkymät ovat sumuiset. Uusia sopimuksia on jo solmittu, mutta kunta-alan ratkaisua ei synny ilman monivuotista palkkaohjelmaa. Nyt on korkea aika sille, että opettajien palkkataso ja palkkakehitys saadaan vastaamaan paremmin työn vaativuutta, osaamista ja koulutusta. Opettajien työn arvostuksen ja työn merkityksellisyyden pitää näkyä palkassa ja työhyvinvointia edistävissä toimissa.

Nyt on korkea aika sille, että opettajien palkkataso ja palkkakehitys saadaan vastaamaan paremmin työn vaativuutta, osaamista ja koulutusta.

Koulutuspolitiikassa OAJ:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta on vahvistettava entisestään. Yksi merkittävimmistä asioista on koulutuksen perusrahoituksen lisääminen pysyvästi ja yli hallituskausien. Opettajien ja opetusalalla toimivien kokonaistyömäärä on jatkuvasti kasvanut, mutta resursseja ei ole kyetty turvaamaan. Rahoituksen suunta on käännettävä pysyvästi, jotta meillä Suomessa on jatkossakin laadukas kasvatus- ja koulutusjärjestelmä ja osaajia tulevaisuudessa työmarkkinoille ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Rahoituksen suunta on käännettävä pysyvästi, jotta meillä Suomessa on jatkossakin laadukas kasvatus- ja koulutusjärjestelmä ja osaajia tulevaisuudessa työmarkkinoille ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Tavoitteeni on, että OAJ:n asemaa työmarkkina- ja edunvalvontajärjestönä vahvistetaan ja yhtenäistetään. Tämä edellyttää avointa ja rakentavaa vuoropuhelua sekä tiivistä yhteistyötä OAJ:n päättäjien sekä jäsenten kanssa. OAJ:n toimistossa on valtavasti osaamista, ja olen todella iloinen saadessani työskennellä yhdessä heidän kanssaan. Edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä, ja tuloksia syntyy askel kerrallaan. Yhdessä viemme järjestöä ja jäsenten edunvalvontaa eteenpäin!

Katarina Murto
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @KatarinaMurto

Katarina Murto
Katarina Murto