• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Palautumisvelka on hoidettava

06.09.2022 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Kaikenlainen ponnistelu, työnteko mukaan lukien, kuormittaa. Kuormituksesta palautuminen on välttämätöntä terveyden ja työkyvyn kannalta ja sen on oltava päivittäistä, muistuttaa OAJ:n erityisasiantuntija Sara Simberg blogikirjoituksessaan.

Kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan työntekijät ja esihenkilöt ovat monessa työpaikassa työskennelleet jaksamisensa äärirajoilla yhä kasvavassa paineessa jo kauan ennen koronapandemiaa. Pandemian aikainen työkuormitus ei siis liity pelkästään koronaan vaan työhön: sen määrään, sisältöön, järjestelyihin ja johtamiseen sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.

Terveydelle haitalliseen työkuormitukseen täytyy puuttua

Työnantajan täytyy tunnistaa työhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät riittävän kattavasti, arvioida niiden terveydellistä merkitystä sekä ryhtyä toimiin haitallisen työkuormituksen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Työntekijän täytyy puolestaan ilmoittaa työnantajalle, jos kokee terveydelle haitallista kuormitusta työssä.

Esihenkilön asema on ratkaiseva. Hyvä esihenkilö on läsnä työyhteisössä, kyselee kuulumisia ja malttaa pysähtyä kuuntelemaan vastauksia, joita käsittelee myötätuntoisesti, hyväntahtoisesti ja ratkaisukeskeisesti. Tämä on itsessään merkittävä työkyvyn edistämisen teko. Fiksu työnantaja puolestaan mahdollistaa läsnä olevan ja ennakoivan esihenkilötyön antamalla siihen aikaa ja koulutusta.

Työstä palautuminen on välttämätöntä työkyvyn kannalta

Kaikenlainen ponnistelu, työnteko mukaan lukien, kuormittaa. Se ei ole itsessään vaarallista, sillä tarvitsemme sopivasti fyysistä kuormitusta sekä älyllisiä haasteita, jotta toimintakykymme pysyy yllä ja kehittyy. Liiallinen, vääränlainen, yksipuolinen tai liian pitkäkestoinen kuormitus sen sijaan heikentää ja sairastuttaa.

Palautumista voivat häiritä muun muassa työn psykososiaaliset kuormitustekijät, kuten työn vaatimusten kohtuuttomuus, epäselvät työnkuvat, työlle asetetut epärealistiset tai ristiriitaiset tavoitteet, jatkuva kiire, toimimaton sisäinen viestintä, ongelmat tiedonkulussa tai työyhteisössä esiintyvät ristiriidat.
Kuormituksesta palautuminen on kuitenkin välttämätöntä terveyden ja työkyvyn kannalta ja sen tulee olla päivittäistä.

Palautuminen tukee työtä ja työn on myös tuettava palautumista

Palautuminen on mahdotonta, jos työstä ja työpaikan ongelmista ei pysty irrottautumaan vapaa-ajalla. Työnantajan täytyy siksi huolehtia tarkoituksenmukaisista ja riittävistä toimista, joiden avulla palautuminen mahdollistetaan.

Joskus työntekijä, työnantaja ja työyhteisö joutuvat tekemään tiukkoja valintoja ja vaikeita päätöksiä, joilla vaatimuksia kohtuullistetaan, työtä rajataan, tehtäviä priorisoidaan, jaetaan uudella tavalla. Voi olla, että joitakin tehtäviä pitää jättää tekemättä tai siirtää. Työmäärää voi olla tarpeen vähentää tai työtä tehdä uudella tavalla tai eri painotuksilla. Työntekijää ei saa jättää tekemään näitä ratkaisuja yksin, vaan vastuu on esihenkilöllä ja yhdessä ohjautuvalla työyhteisöllä.

Kun työn aika- ja energiasyöppöjä paikannetaan ja poistetaan, huomataan usein, että vähemmän on enemmän. Kuormittavan sälän karsiminen ja rajaaminen lisää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia. OAJ:n jäsenet ovat kertoneet työmotivaation ja jaksamisen lisääntyvän silloin, kun työssä saa keskittyä perustehtävään.

Palautuminen tukee työtä ja työn on myös tuettava palautumista. Kumpikaan ei onnistu ilman toista, ainakaan kovin pitkään. Monessa kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan työpaikassa palautumisen eräpäivä meni jo. Tämä on korjattava viipymättä kuntoon.


Sara Simberg
OAJ:n erityisasiantuntija
@sara_simberg