• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perehdyttäminen ja mentorointi

31.08.2021 - 11.00 Blogi
Kuvituskuva

Perehdyttäminen on työnantajan lakisääteistä toimintaa. Mentoroinnin tarkoitus on tukea nuorta opettajaa työuransa alussa. Sen mahdollistaminen osoittaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Uusi lukuvuosi on alkanut. Joukossamme voi olla työpaikan vaihtaneita ja myös aivan ensimmäisessä oman alan työpaikassa aloittaneita. Työpaikka ja työyhteisö voivat monella tapaa auttaa uutta tulijaa pääsemään osaksi työyhteisöä ja saamaan työt alkuun ilman suurempia ongelmia.

Ennen perehdyttäminen uuteen työpaikkaan saattoi tarkoittaa talon kiertämistä pikaisesti rehtorin, johtajan tai opettajakollegan kanssa. Kierroksen jälkeen käteen jäivät uudelle tulijalle avaimet ja lukujärjestys tai alkaneen jakson työajat sekä kovasti hämmentynyt olo. Onneksi tänä päivänä ymmärretään, että perehdyttäminen on paljon muutakin.

Ennen perehdyttäminen uuteen työpaikkaan saattoi tarkoittaa talon kiertämistä pikaisesti rehtorin kanssa.

Perehdyttäminen on työnantajalle lakisääteistä toimintaa, jolla varmistetaan työntekijän riittävät tiedot ja taidot turvalliseen ja terveellisesti työntekoon. Henkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja terveellisyys ovat tänä päivänä entistä suuremmassa roolissa. Perehdyttäminen ei ole myöskään kertaistumalla hoidettu asia, vaan siihen tulee varata reilusti aikaa sopivasti jaksottaen. Arviointi on tärkeä osa perehdyttämistä. Näin varmistetaan, onko perehdyttäminen ollut riittävää ja laadukasta.

Perehdyttäminen sisältää useita eri aihealueita. Käsitellyksi tulevat mm. turvallisuusohjeet, työsuhdeasiat, kokouskäytännöt ja työterveys.

Työtehtävien muuttuessa, pitemmältä sairauslomalta tai opintovapaalla palattaessa perehdytys pitää olla itsestäänselvyys. Työntekijällä on aina oikeus pyytää lisää perehdyttämistä, mikäli hänellä on tunne riittämättömästä osaamisesta työtehtävien hoidossa.

Moni työnantaja on ottanut avukseen perehdyttämisohjelman, jotta perehdyttäminen on riittävän tasokasta ja tasalaatuista. Sillä ohjataan perehdyttäjää hoitamaan lakisääteisen tehtävänsä hyvin. Ohjelma myös muistuttaa niistä kaikista asioista, jotka hänen täytyy ottaa esille edustaessaan työantajaa työyksikössään.

Työtehtävien muuttuessa, pitemmältä sairauslomalta tai opintovapaalla palattaessa perehdytys pitää olla itsestäänselvyys.

Tutkimuksen mukaan monet uudet opettajat kuormittuvat ensimmäisinä vuosina työssään terveyttään vaarantaen. Osa selviää sairauslomalla, jotkut valitettavasti päättävät vaihtaa alaa. Laadukaskaan opettajankoulutus ei poista hyppyä, joka tulee vastaan astuessa ensimmäiseen työpaikkaan.

Mentoroinnin on hyvä kuulua osaksi perehdytysohjelmaa ja jokaisella uudella opettajalla tulisi olla henkilökohtainen mentori. Mentoroinnin avulla on helpompi siirtää hiljaista tietoa ja työyhteisön kirjoittamattomia sääntöjä. Mentori on apuna ja ennen kaikkea tukena, kun tulee jotain kysyttävää perehdytyshetkien ulkopuolella tai tarvetta sparraukseen. Mentori on kokeneempi työkaveri, jolta voi luottamuksellisesti kysyä mitä vain. Hän myös auttaa rajaamaan työtehtävien laajuutta ja käy esihenkilön lisäksi kysymässä, miten sujuu. Parhaimmillaan mentorin kanssa syntyy pitkäaikainen sparraussuhde, joka kehittää molempien osapuolien ammattitaitoa.

Nina-Marika Pieskä

työsuojeluvaltuutettu, Riihimäen kaupunki

Blogin kirjoittaja on OAJ:n työhyvinvointityöryhmän jäsen.  Työhyvinvointiryhmä julkaisee syksyn 2021 aikana viisi blogikirjoitusta työhyvinvoinnista. Tämä on sarjan ensimmäinen osa.

Muistathan, että työelämäopas antaa koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen alan ammattilaisille tietoa alan työehdoista ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin. 

 

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta