• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Turvallisuus"

Opettajille lisää turvallisuusosaamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin toimenpideohjelma etenee. Opettajille se tarkoittaa esimerkiksi turvallisuuskulttuuria edistävää täydennyskoulutusta.

25.10.2018 Uutinen
Ministerille kysymys sijaisten palkkaamattomuudesta – OAJ jakaa kansanedustajan huolen

Kansanedustaja Satu Taavitsainen on tehnyt opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle kirjallisen kysymyksen opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden koulupäivän turvallisuuteen ja oppimiseen. OAJ on jo pitkään ajanut aveille oma-aloitteista mahdollisuutta puuttua koulutuksen järjestäjän laiminlyönteihin.

19.10.2018 Uutinen
Opettajan oikeudet ja velvollisuudet kurinpitotilanteissa

Opettajien tehtävänä on taata turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tutustu opettajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin kurinpitotilanteissa.

17.10.2018 Sisältösivu
Lasten terveys

Huoltajilla on ensisijainen vastuu huolehtia lapsensa terveydestä. Päiväkodit ja koulut tukevat tätä vanhempien vastuuta. Tutustu, kuinka opettaja voi tukea lapsen terveyttä.

17.10.2018 Sisältösivu
Koulussa tapahtuva vahinko

Oppilaan tai koulun omaisuuden vahingoittuminen koulupäivän aikana on aina ikävä asia. Asian hoitamisen sujuvoittamiseksi opetuksen järjestäjän on syytä linjata toimintaperiaatteet ja kertoa niistä kaikille osapuolille. Olemme listanneet yleisiä periaatteita koulujen toimintaperiaatteiden tueksi.

17.10.2018 Sisältösivu
Matkustaminen ja retket

Koulun ulkopuolella annettava opetus on tärkeää, sillä se monipuolistaa oppimisympäristöä ja aktivoi oppilaita. Matkustamisen ja retkien lähtökohtana on, että opettaja on jakamattomassa vastuussa oppilaistaan koko matkan ajan.

17.10.2018 Sisältösivu
Opettajan vastuut ja velvollisuudet

Kuka on vastuussa, jos lapselle tai oppilaalle tapahtuu jokin vahinko päiväkoti- tai koulupäivän aikana? Tällaisia tilanteita voi tulla eteen esimerkiksi retkillä tai liikunnanopetuksessa. Tutustu, mitä opettajan vastuulle kuuluu.

17.10.2018 Sisältösivu
Ääniergonomia

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ääniolosuhteet vaikuttavat sekä henkilöstön että lasten ja nuorten hyvinvointiin: melu ja hälinä häiritsevät opetustyön arkea.

05.10.2018 Sisältösivu
Väkivalta

Jokaisen tulee saada tuntea olevansa turvassa työpaikallaan, mutta väkivalta ja sen uhka vaarantavat työympäristön turvallisuuden.

05.10.2018 Sisältösivu
Sisäilmaongelmat on otettava vakavasti

Hyvä sisäilma on osa terveellistä ja turvallista työympäristöä. Työnantajan on oltava selvillä työympäristön tilasta ja työpaikan vaara- ja kuormitustekijöitä on tarkkailtava.

05.10.2018 Sisältösivu