• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Ammattietiikka"

OAJ muistuttaa opettajien merkityksestä: Koulutuksella ilmastonmuutosta vastaan

OAJ muistuttaa, että koulutus, kasvatus ja tutkimus tuottavat tietoa ja luovat uudenlaista ajattelua, joka voi auttaa ratkaisemaan ilmastomuutoksen aiheuttamia ongelmia.

05.04.2019 Tiedote
Saako opettajaa muistaa lukukauden päättyessä? 7 vinkkiä

Oppilaat ja heidän perheensä ovat jo vuosikymmenten ajan muistaneet opettajia lukukauden päätteeksi pienillä lahjoilla. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Vanhempainliitto ovat koonneet seitsemän kohdan listan asioista, jotka lahjaa pohtiessa kannattaa huomioida.

13.12.2018 Uutinen
Opetusalan eettinen neuvottelukunta

Opetusalan eettinen neuvottelukunta on valtakunnallinen riippumaton elin, joka ottaa kantaa opetusalan eettisiin kysymyksiin. Neuvottelukunta edistää keskustelua opettajan ammattietiikasta.

17.10.2018 Sisältösivu
Opettajan arvot ja eettiset periaatteet

Opettajuuden ydin muodostuu neljästä perusarvosta: ihmisarvosta, totuudellisuudesta, oikeellisuudesta sekä vastuusta ja vapaudesta.

17.10.2018 Sisältösivu
Comeniuksen vala eli opettajan vala

Comeniuksen vala on opettajan työtä tukeva eettinen ohjenuora, joka muistuttaa, että eettisyys on opettajan profession perusta. Vala on rinnastettavissa lääkäreiden Hippokrateen valaan ja insinöörien Arkhimedeen valaan.

17.10.2018 Sisältösivu
Opetustyön eettiset periaatteet

Opettajan ammatti on itsenäinen professio ja vaativa asiantuntijatehtävä, jonka erottamattomana osana on ammattietiikka. Opettajan ammattietiikan pääkohdat on esitetty opettajan eettisissä periaatteissa.

17.10.2018 Sisältösivu
Eettinen neuvottelukunta: Arvioinnin käytännöt vaihtelevat liikaa

Opetusalan eettisen neuvottelukunnan mielestä sanallinen arvio ei tee aina autuaaksi. Kun pyritään arvioinnin yhdenmukaisuuteen, numeroiden antamisessa alakoululaisillekin on oma mielekkyytensä.

25.04.2018 Uutinen
Opettajan ammattietiikka ja eettiset periaatteet

Opettajan etiikassa erotetaan toisistaan juridiset ja eettiset kysymykset. Opettajan perustehtävä ja vastuu määritellään opetustyötä koskevassa lainsäädännössä ja normistossa. Opetussuunnitelma määrää opetuksen sisällöstä. Vaikka ammattikäytäntöjä ohjataan laeilla, asetuksilla ja normeilla, ammattietiikka ei perustu pakkoon tai ulkopuoliseen valvontaan vaan sisäistettyyn käsitykseen ammatin moraalisesta vaativuudesta.

15.10.2014 Julkaisu